Rezervácia

Možnosti platby: hotovosť, kreditné karty (American Express, Diners Club International, JCB cards, Visa, Mastercard), pri dlhodobejšej spolupráci faktúra.

Storno podmienky:

  1. 24 hodín pred nástupom na pobyt sa storno poplatok neúčtuje.
  2. V deň pobytu sa účtuje cena za prvú noc pobytu.
  3. Ak hosť neoznámi, že na pobyt nenastúpi, hotel má právo účtovať cenu celého pobytu.